top of page

Yangın
Sigortası

burning-shopping-center-mall-with-smoke.jpg

 

Orta / Büyük Ticari İşler, Endüstriyel Üretim Tesisleri (içecek, beyaz eşya, otomotiv vb.), Şehir Hastaneleri, Global çok uluslu programlarda Kurumsal tekliflerle sigortalılarımızın yanında olabiliyoruz.

Sigortalıların binanın gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat, demirbaş, emtia ve her türlü donanımının, çıkan bir yangında hasar görmesi durumunda ortaya çıkan zararların karşılanması amacı ile yapılan koruma sağlayan sigorta türüdür.

Yangın Sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak teminat altına alınabilir.

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

 • Duman

 • Yer Kayması, Kar Ağırlığı

 • Kara,Deniz ve Hava Taşıtları Çarpması

 • Enkaz Kaldırma

 • Grev – Lokavt – Kargaşalık ve Halk Hareketleri

 • Terör ve Kötü Niyetli Hareketler

 • Enkaz Kaldırma Masrafları

 • Fırtına

 • Hırsızlık

 • Dahili Su

 • Kira Kaybı

 • Yangın Mali Sorumluluk

 • Cam Kırılması

Yangın poliçelerine ek olarak İş Durması ve Kar Kaybı teminatları eklenerek ciddi hasarlarda faaliyetlerin durması nedeniyle gelir kaybının da aza indirilmesi sağlanabilir.

Normalde sigorta poliçeleri sadece maddi zararları karşılar. Risklerden biri gerçekleştiğinde üretim ya da verilen hizmetin tümüyle ya da kısmen bir süre durması söz konusu olabilir. İş durması, üretim ya da hizmetin azalmasına ya da tamamen durmasına yol açar. Kâr Kaybı Sigortası, işletmeleri sonuçları çok tehlikeli bu risklerden korumak için tasarlanmış bir üründür.

Kâr Kaybı Sigortası:

• İşletme kârının devam eden masraflarını tazmin eder.

• İhtiyaç duyulacak işgücünü temin eder.

• Faiz yükümlülüklerinizin yerine gelmesini sağlayarak işletmenizin kredibilitesinin devamını sağlar.

• İşletmenizin hasar öncesi haline ulaşabilmesi için finansal bir köprü oluşturur.

• Halka açık şirketlerde ise borsada istikrar sağlar.

 

Kâr Kaybı Sigortası Tazminat Kapsamı :

İşletmenin üretim faaliyetlerine bağlı olarak değişken ve sabit masrafları vardır.

 • Değişken Masraflar:

  • Satın almalar (ham madde / yardımcı malzemeler vb.) (bütün iskontolar tenzil edilerek)

  • Ambalaj ve paketleme masrafları

  • Taşıma ve navlun giderleri

  • İşin durmasıyla orantılı olarak azaltılabilecek veya tamamen ortadan kalkabilecek masraflar enerji, gaz, buhar, su vb.)

  • Ücretler

  • Reklam harcamaları

  • Diğer değişken masraflar

  • Personel giderleri yıllık brüt kar tutarından ayrı olarak sigortalandığı takdirde, ayrıca belirtilerek sigortalanmalıdır.

 

 • Sabit Masraflar :

  • İşçi ve/veya memur ücretleri ve ikramiyeler

  • Faizler

  • Kira giderleri

  • Sigorta primleri

  • AmortismanlarBakım giderleri

  • Satış ve idari masraflarAraştırma ve geliştirme giderleri

  • Diğer sabit masraflar

Kâr Kaybı Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sigorta bedeli hesaplanırken bir önceki mali yıla ait bilanço ve kar/zarar bilgilerinden faydalanılır. İşletmenin önceki mali yıl içinde elde ettiği brüt kar sigorta bedelinin hesaplanmasında baz alınmaktadır. Ancak bu değerin aşağıda belirtilmiş esaslara göre güncellenmesi gerekmektedir.

 • Geçmiş Mali Yıl Sonu ile Cari Sigorta Yılı başlangıcı arasındaki süre

 • Cari Sigorta Yılı Bütçe Hesapları,

 • Azami Tazminat Süresi,

 • İşletmenin iş hacmindeki büyüme beklentisi

 • Enflasyon oranı

bottom of page