top of page

Seyahat Sağlık Sigortası

Teminatlar

Maddi Zararlar Teminatı

Sağlık Giderleri Teminatı

Sürekli Sakatlık Teminatı

Ölüm Teminatı

Seyahatin iptali

Bagaj kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj gecikmesi

Yurt içi planlarına ait ek teminatların içerikleri

Seyahatin iptali

Bagaj kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj gecikmesi

Yurt dışı planlarına ait ek teminatların içerikleri

Seyahatin iptali

Bagaj kaybı

Overbooking nedeniyle gecikme

Uçuşun/aktarma uçuşunun kaçırılması

Seyahatin gecikmesi

Gıda zehirlenmesi

Bagaj gecikmesi

Erken dönüş masrafları

Ek Teminatlar

Kişisel Sorumluluk

Kapkaç

Doğal Afet

Ölüm-Sürekli Sakatlık

bottom of page