top of page

Halka Arz
Sigortası

Borsa İzleme

 

Şirketlerin Halka Arzdan kaynaklı risklerini Sigorta şirketine devretmesidir. Sigorta, arz öncesi Müzakereler (Yatırımcılara yapılan Roadshow ve sunumlar) dahil olmak üzere İzzahnameden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına alır.

İlk kez Halka Arzda bulunacak şirketler  veya İkincil halka arzı gerçekleştirecek şirketler satın alabilir.

Neden gereklidir?

 • Şirket değerinin Pazar koşullarından kontrolü dışında Etkilenmesi ve bunun doğurduğu sonuçlar

 • Yönetsel kararların Kamu kurum ve kuruluşları (SPK, Rekabet Kurumu, Maliye ve hissedarlar/yatırımcılar) tarafından mercek altına alınması

 • Uzun Vade stratejilerinin yanında kısa vade performans beklentisi, küçük hissedar  menfaatlerinin önem kazanması

 • Halka Arzın getirdiği beyan ve raporlama zorunlulukları/gereklilikleri

 

Genel Kriterleri nelerdir?

 • Sigortaladığımız şirketin Finansal Durumu ve Kurumsal Yönetimi

 • Arzın büyüklüğü ve Şirketin piyasa değeri (halka arz öncesi ve sonrası tahmini)

 • Şirket Halka Arzı büyümek için mi yoksa ayakta kalmak için mi gerçekleştiriyor?

 • Hasar geçmişi (Yöneticilerine yönelik daha önceden tazminat talebi olmuş mudur?)

 • Şirketin temel faaliyeti konusunda değişiklik olmuş mudur?

 • İç denetimler ve Kurumsal Yönetim, şirket halka arza hazır mıdır?

 • Yönetim Kurulu ve Şirket yöneticileri arzdan sonra da şirketteki görevlerine devam ediyorlar mı?

 • Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin nasıl ve neden seçildikleri?

 • CFO ve CEO‘nun daha önceden halka arz tecrübesi var mı?

bottom of page