top of page

Grup 
Ferdi Kaza
Sigortası

Image by Towfiqu barbhuiya

 

Çalışanlarının tamamı için sunulabilen ve aşağıdaki ana teminatlarla çalışanların başına gelebilecek kaza risklerine karşı sigortalıyı ve sigortalının çalışanlarını koruyan bir poliçedir.

ANA TEMİNATLAR

 • Kaza sonucu Vefat

Ferdi kaza sigortası ürünlerinin en temel teminatıdır. Kaza sonucu vefat edilmesi durumunda, poliçede belirlenen tutar hak sahiplerine ödenir ve maddi destek sağlanır.

 • Sürekli Sakatlık

Ferdi kaza sigortası çeşitlerinde vefat teminatından sonra en sık karşılaşılan teminattır. Kaza sonucu sakat kalınması durumunda, poliçede belirlenen tutar bireyin kendisine ödenir.

 • Tedavi Masrafları

Kaza sonucu oluşacak yaralanma ve benzeri durumlarda, hastane masraflarını karşılayan teminattır.

 

EK TEMİNATLAR

 • Deprem ve Terör Teminatı

 • Gündelik Tazminat

 • Asistans Hizmetleri

 • Tüm Dünyada ve 24 saat geçerli teminat sağlanabilmesi

Aksine Sözleşme ile teminat sağlanabilen haller:

 • Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanmak,

 • Açık deniz balıkçılığı ile yüksek dağlarda avcılık,

 • Spor müsabakalar ile sürat yarışları,

 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

Genel olarak teminat dışı kalan haller:

 • Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan karmaşıklar,

 • Cürüm ve cinayet işlemek, bunlara teşebbüs,

 • Grevlere, işçi hareketlerine ve halk hareketlerine iştirak etmek,

 • Sigortalının kendisini bile bile tehlikeye atması.

bottom of page