top of page

Siber
Sigortası

Laptop Klavyesi

 

Siber risk, bir kurumun bilgi teknolojisi altyapısında meydana gelebilecek beklenmedik bir teknik arıza yada bu altyapı sistemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırılar sonucu kaynaklanabilecek muhtemel finansal kayıp ve marka değerine yönelik oluşabilecek zararları ifade eden risk durumudur. Siber riskler genel olarak iki ana kategori altında değerlendirilir:

  • FIRST PARTY

Kuruma yönelik gerçekleştirilecek bir siber saldırı sonrası kurumun sahip olduğu verinin zarar görmesi veya çalınması durumunda doğacak zararları ve siber saldırı sonrasında kurumun gelirlerinde meydana gelecek olumsuz etkileri kapsar.

  • THIRD PARTY

3rd Party Riskler, siber saldırının poliçe sahibi olan kurumun dışında saldırıdan etkilenen kişi ve kurumlara yönelik olan risklerdir. Bu riskler, veri ihlalinden veya diğer siber olaylardan etkilenen üçüncü taraflardan gelen dava veya hak taleplerini içerir.

 

Sigortalıya sunulan ana teminatlar:

  • Gizlilik Sorumluluğu

  • Ağ Güvenliği Sorumluluğu

  • Medya Sorumluluğu

  • Olay Müdahalesi

  • Siber Şantaj

  • Veri Kaybı

  • İş Durması

Hasarın oluşmasından itibaren sigortalının teknik ekibi ile birlikte çalışarak sigortalının ve 3.şahıslarının yaşayabileceği zararı en aza indirmek için müdahele hizmetleri sunulmaktadır.

bottom of page