top of page

Sağlık
Sigortası

Foreiner Policy

 

Sigorta sektöründe sağlık poliçeleri iki ana ürün segmentine bölünüş durumdadır.

 1. Özel Sağlık

 2. Tamamlayıcı Sağlık

Bu iki ana ürün kendi içinde iki ana başlık ve diğer yan teminatlarla zenginleşmektedir.

Ana teminatlar YATARAK TEDAVİ ve AYAKTA TEDAVİ olarak adlandırılır.

Yatarak Tedavi her poliçenin ana ve vazgeçilmez teminatıdır. Buna ihtiyaçlar doğrultusunda Ayakta Tedavi teminatı eklenebilir.

Yatarak Tedavi genel hatlarıyla 24 saati aşan yatışlar yada Acil Vaka olarak adlandırılan konular nedeniyle yapılan müdahaleleri içerir.

Ayakta Tedaviler ise teşhis ve tedavi amaçlı yapılan muayene, laboratuar tetkikleri, görüntüleme işlemleri, ileri tanı tetkikleri gibi işlemleri kapsar.

Bunların haricinde poliçelere doğum, yurt dışı, diş, gözlük, check-up ve benzeri ek teminatlar eklenerek poliçe daha zengin hale getirilebilir.

Bir sağlık poliçesi alırken nelere dikkat edilmeli:

 • Yatarak tedavi en önemli teminattır, çünkü sizi en pahalı olan ameliyatlara karşı korur.

 • Anlaşmalı hastane ağına dikkat etmek gerekir. Düşünmediğiniz ve gerek duymadığınız hastaneler yerine daha dar kapsamlı hastane ağı da işinizi görebilir.

 • Sağlık sigortası bir bütçe meselesidir. Ayakta tedavi limitsiz yada limitli eklemek bütçenize göre vereceğiniz bir karardır.

 • Poliçenizde hangi teminat için ne kadar bekleme süresi uygulandığını mutlaka inceleyin. Özellikle yatarak tedavilerde ve daha önemlisi hamilelik ve doğum gibi konularda bekleme süreleri çok önemlidir.

 • Poliçenizde hangi teminat nasıl karşılanıyor, limitli mi limitsiz mi, yada hangi yüzde ile karşılanıyor, bunlara çok dikkat edin.

 • Yatarak veya ayakta tedavilerde anlaşmalı doktorlarda veya kurumlarda hangi teminatlarınız hangi oranlarda karşılanıyor, anlaşmasız doktor veya kurumlarda hangi teminatlarınız hangi oranlarda karşılanıyor, bunları iyice araştırın.

 • Kapsam dışı bırakılan istisna konularını araştırdığınız sigorta şirketinin ÖZEL ŞARTLARINDAN mutlaka inceleyin.

 • Ömür Boyu Yenileme Garantisini sigorta şirketinin verip vermediğini, veriyorsa hangi kriterler dahilinde ve ne zaman verdiğini iyi inceleyin.

 • Çalıştığınız kurum ya da mesleğinize bağlı olarak ek indirimleriniz olabilir, bunları her zaman sorgulayın.

 • Sigorta şirketlerinin en son sigortalanma yaş kriterine dikkat edin ve geç kalmayın.

 

Sağlık sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page