top of page

3.Şahıs
Mali 
Mesuliyet
Sigortası

İmza Atan Adam

 

Sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziya ve hasar meydana gelmesi halinde sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınması sağlanmaktadır.

Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

3.şahıs mali mesuliyet kapsamında aşağıdaki riskler teminata dahil edilebilmektedir:

  • Yangın, infilak, dahili su, duman sonucu 3. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar,

  • Riziko adresi dahilinde arızi inşaat işleri sırasında 3. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar,

  • Asansör Sorumluluk,

  • Otopark / Vale Sorumluluk,

  • Manevi Tazminat Talepleri,

  • Reklam Panoları Tabelalar

  • Gıda zehirlenmesi

bottom of page