top of page

Nakliyat Sigortası

  "Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır."

Enstitü Klozları A, B, C

Kamyon Klozu, Tam ziya

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet, Taşınan yük

bottom of page