top of page

Sakatlık Durumunda

 

Gerekli Evraklar

 

 • Kaza zaptı

 • Heyet raporu

 • Nüfus cüzdan fotokopisi

 • Sigortalıya ait IBAN


 • 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;
   

 • Gerçek kişilerde;
   

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Vefat Durumunda

 

Gerekli Evraklar

 

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği      

 • Ölü muayene veya otopsi raporu

 • Kaza zaptı

 • Veraset ilamı

 • Mirasçıların nüfus cüzdan fotokopileri ve IBAN bilgileri

 • 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;
   

 • Gerçek kişilerde;

 •  

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

 • Tüzel kişiliklerde;

 •  

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

bottom of page