top of page

TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Bugün sizlere Alacak Sigortası adlı çok önemli finansal bir risk yönetimi ürününden bahsedeceğim. Alacak Sigortası aslında şirketinizin hayat sigortasıdır.

 

Bir şirket aslında sadece satış yapabildiği kadar değil, sattığı mal veya hizmetin karşılığında alacaklarını zamanında alabildiği kadar güçlüdür.

 

Alacak sigortası, müşterilerinize karşı iflas, ödeme aczi, faturanın vadesinde ödenmemesi gibi hallerde, açık hesap mal mukabili ya da vesaik mukabili satışlarınıza teminat sağlayan bir risk yönetim sistemidir.

 

Sigortalanan konu ise firmanızın Toplam Cirosundan, peşin satışlar, kamuya satışlar, grup içi satışlar, banka garantili satışlar, perakende satışların çıkarılması sonrası elde edilen cironuzdur. Buna Sigortalanabilir Ciro denir.

 

Birçok şirketin ödenmeyen alacakları şirketin varlıklarının %35’ine kadarını oluşturabilir ve şirketler bu alacakları zamanında tahsil edemediği zaman hem var olan yeni siparişleri konusunda zorlanmakta hem de karlılığına ciddi bir darbe vurulmaktadır. Buradaki en önemli konu müşterilerin analizlerinin yeterli derecede yapılamaması yada yapıldığı dönem ile devam eden zaman içinde sürekli takip edilememesi nedeniyle müşterinin finansal durumunun ön görülememesidir.

 

Alacak Sigortası işte bu noktada hem müşterilerin ilk aşamadaki analizi, hem de süreç boyunca sürekli takip edilmesi sayesinde şirketinize yön gösterebilecek bir risk yönetimi sunar.

Alacak Sigortasını hem yurt içi alacaklarınız hem de yurt dışı alacaklarınız için kullanabilirsiniz.

Kapsam dışında tutulan en önemli konular:

  • Savaş, Çarpışma, İhtilal, Ayaklanma gibi askeri hareketler

  • Nükleer Riskler

  • Alıcı ve Satıcı arasındaki ticari ihtilaf halleri

 

Alacak sigortası sayesinde, alacakların ödenmemesinden kaynaklanan kayıpları tazmin ederek şirketinizin öngörülebilir kayıplarının önüne geçmesine yardımcı olursunuz.

Alacak Sigortası kapsamındaki ortaya çıkan bir alacak durumunda ilgili tutarın azami %90'a kadar olan tutarı tazmin edilebilir.

bottom of page